अर्जुन दग्ध कियो वन खाण्डव's image
1 min read

अर्जुन दग्ध कियो वन खाण्डव

Shivadin Ram JoshiShivadin Ram Joshi
0 Bookmarks 99 Reads0 Likes

अर्जुन दग्ध कियो वन खाण्डव,
जाय यो काज तो तुच्छ सरायो ।
केसरी पुत्र कछु न करी अहो !
स्वर्ण की लंक को जाय जरायो ।
त्रिभुवन नाथ मदन को जारि के,
लोक आनन्द को दूर दुरायो ।
सब जन के मन में ताप करे,
रे ! दारिद्र को जारन को नहीं आयो ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts