ਰਸਤੇ's image
0 Bookmarks 37 Reads0 Likes


ਇਹ ਰਸਤੇ
ਇਹ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ
ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਂਦੇ ਨੇ
ਉਚਿਆਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਂਦੇ ਨੇ
ਯਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ
ਘੁਮ ਘੁਮਾ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts