ती गेली तेव्हा रिमझिम's image
1 min read

ती गेली तेव्हा रिमझिम

Manik GodghateManik Godghate
0 Bookmarks 646 Reads0 Likes

ती गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
मेघांत अडकली किरणे
हा सूर्य सोडवित होता
ती आई होती म्हणुनी
घनव्याकुळ मीही रडलो
त्यावेळी वारा सावध
पाचोळा उडवित होता

अंगणात गमले मजला
संपले बालपण माझे
खिडकीवर धुरकट तेव्हा
कंदील एकटा होता

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts