रात्रीं झडलेल्या धारांची's image
1 min read

रात्रीं झडलेल्या धारांची

Mangesh PadgaonkarMangesh Padgaonkar
0 Bookmarks 168 Reads0 Likes

रात्रीं झडलेल्या धारांची
ओल अजूनहि अंधारावर

निजेंत अजुनी खांब विजेचा
भुरकी गुंगी अन तारांवर

भित्र्या चिमणीपरी, ढगांच्या
वळचणींत मिणमिणे चांदणी
मळक्या कांचेवरी धुक्याच्या
वाऱ्याची उमटली पापणीकौलावरुनी थेंब ओघळे
हळुच, सांचल्या पाण्यावरतीं;
थेंब ध्वनीचा हवेंत झुलतो
गिरकी घेऊन टांचेवरतीं

गहिऱ्या ओल्या कुंदपणांतच
गुरफटलेली अजुन स्तब्धता
कबूतराच्या पंखापरि अन
राखी…कबरी ही अंधुकता

अजून आहे रात्र थोडिशी,
असेल अधिकहि…कुणि सांगावें?
अर्धी जाग नि अर्धी निद्रा
इथेंच अल्गद असें तरावें!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts