कहा करौं वह मूरति's image
1 min read

कहा करौं वह मूरति

KumbhandasKumbhandas
0 Bookmarks 102 Reads0 Likes

कहा करौं वह मूरति जिय ते न टरई।

सुंदर नंद कुँवर के बिछुरे, निस दिन नींद न परई॥

बहु विधि मिलन प्रान प्यारे की, एक निमिष न बिसरई।

वे गुन समुझि समुझि चित नैननि नीर निरंतर ढरई॥

कछु न सुहाय तलाबेली मनु, बिरह अनल तन जरई।

'कुंभनदास लाल गिरधन बिनु, समाधान को करई।

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts