देख जिऊँ माई नयन रँगीलो's image
1 min read

देख जिऊँ माई नयन रँगीलो

KrishnadasKrishnadas
0 Bookmarks 64 Reads0 Likes

देख जिऊँ माई नयन रँगीलो।
लै चल सखी री तेरे पायन लागौं, गोबर्धन धर छैल छबीलो॥
नव रंग नवल, नवल गुण नागर, नवल रूप नव भाँत नवीलो।
रस में रसिक रसिकनी भौहँन, रसमय बचन रसाल रसीलो॥
सुंदर सुभग सुभगता सीमा, सुभ सुदेस सौभाग्य सुसीलो।
'कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुट मणि, सुभग चरित रिपुदमन हठीलो॥

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts