गणेश जी's image
Share0 Bookmarks 29 Reads0 Likes

गणेश जी के 10 नाम:-

ऊँ गणाधिपाय नम:, ऊँ उमापुत्राय नम: , ऊँ विघ्ननाशनाय नम: , ऊँ विनायकाय नम: , ऊँ ईशपुत्राय नम: , ऊँ सर्वसिद्धिप्रदाय नम: , ऊँ एकदन्ताय नम: ,ऊँ इभवक्त्राय नम: ,ऊँ मूषकवाहनाय नम: , ऊँ कुमारगुरवे नम:।।


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts