கண்கள்.'s image
Share0 Bookmarks 45 Reads0 Likes

விட்டுத்தர விருப்பமில்லை,
விடைபெற மனதில்லை.
இருவரின் கண்களும் சந்திக்க.
கரைந்துபோனது கோபம்,
கண்ணீரிலே!
                                   
                                                           - ய.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts