இயற்கை கட்டளை's image
Poetry2 min read

இயற்கை கட்டளை

SIVAJOTHI SSIVAJOTHI S December 15, 2022
Share0 Bookmarks 7 Reads0 Likes

இயற்கை கட்டளை இயற்கை ஆற்றல் எண்ணற் கரிதென 

ஏக்கம் கொண்டு தூக்கம் இன்றி 

ஆய்வினைத் தேடி அலையும் மக்கள் 

அடக்கம் பெற்றவர் ஆயிரம் கோடி 

அமைதித் தேடி அலைந்து திரிந்து 

அன்பே சிவமென அடங்கி ஒடுங்கி 

இன்பம் கண்டவர் இறைவன் ஆனது 

எங்கும் காண்க எத்தனை வேற்றுமை 

புத்தர் சமணர் நபிகள் ஏசென 

இறைவனைத் தேடினோர் இறைவன் ஆனதால் 

ஒற்றுமை குலைந்து வேற்றுமைத் தேடி 

திரியும் மக்கள் ஒற்றுமை காண 

எரியும் நெருப்பினில் அன்பினை ஊட்டுக 

இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த புவிதனில் 

செயற்கை கழிவினை அகற்றிட வேண்டும் 

தாவர இனங்கள் தழைத்திட வேண்டும் 

தாயின் பாசம் தவழ்ந்திட வேண்டும் 

பறப்பன ஊர்வன நடப்பன யாவும் 

நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் உயிரினம் 

துயரம் நீங்கி வாழ்ந்திட வேண்டும் 

புவியில் பிறந்த அத்தனை உயிர்களும் 

ஒன்றை சார்ந்து ஒன்றி இருப்பது 

இயற்கை கட்டளை இதுதான் வாழ்க்கை 

என்றறி நீயும் நானும் 

ஒன்று படுவோம் அன்பின் வடிவிலே.


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts