शिवबा's image
Share1 Bookmarks 168 Reads1 Likes

स्वराज्य घडविले मातीतून शिवबाने,

सोनं केलं मातीचं रयतेच्या राजाने,

प्रकाशमय झालं आभाळ त्या शिवतेजाने,

अठरा पगड जाती - जमातींची एक मुठ केली,

समतेच्या या राजाने,

दुधारी तलवार त्या

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts