प्रत्येक सकाळ's image
Poetry1 min read

प्रत्येक सकाळ

dhanashri kajedhanashri kaje September 23, 2022
Share0 Bookmarks 7 Reads0 Likes
प्रत्येक सकाळ 
एक नवी उमेद घेऊन येते
जीवन आनंदी जगण्याची
एक आशा घेऊन येते

सुंदर सकाळ मनाला मोहरून जाते
तु स्वप्न साकार करशील हा विश्वास देऊन जाते
सकाळच्या थंड हवेने मन प्रसन्न होते
आशेच्या किरणांनी एक सकारत्मकता देऊन जाते

अशी प्रत्येक सकाळ 
देवाच्या कृपेने रोज येवो
त्या प्रसन्नतेने मन ही प्रफुल्लित राहो

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts