म नदी बग्न चाहन्छु - भूपिन ब्याकुल's image
Nepali Poetry1 min read

म नदी बग्न चाहन्छु - भूपिन ब्याकुल

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 74 Reads0 Likes

म चाहन्न

कि एउटा तलाउ बनुँ जिवनभरी

म चाहन्नँ

कि आदिन लेउ पालेर

पोखरी बनेर जमिरहूँ जीवनभरी

प्रदुषित बनुँ

दुर्गन्धित बनुँ

निश्चित सीमाभित्र जमिरहूँ

निश्चित आयतनभित्र रामिरहूँ

म चाहन्न

कि गतिहीन कुवा बनूँ

कुवाभित्रको स्थीर पानी बनूँ

उचालिऊँ घामका अदृश्य हातहरुबाट

बास्फिकृत होऊँ

र जीवन समाप्त गरूँ

म नदी बन्न चाहन्छु

र दिनहुँ जीवनका किनाराहरु फेरिरहन चाहन्छु

मा नदी बग्न चाहन्छु

र दिनहुँ जीवनका स्वरुपहरु बदलिरहन चाहन्छु

हिसो जहाँ थिएँ

र जहाँ छु आज

यहींबाट नूतन यात्रारम्भ चाहन्छु

जीवनभरि यात्रा चाहन्छु

यात्राभरी जीवन चाहन्छु

मलाई स्वीकार्य छैनन्

यी निश्चित बाँच्ने परम्पराहरु

बरु निश्चित नै सही

म नदी बन्न चाहन्छु

म नदी बग्न चाहन्छु !

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts