भूपिन ब्याकुल – किताब's image
Nepali Poetry2 min read

भूपिन ब्याकुल – किताब

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 88 Reads0 Likes

मेरो हृदयको पुरानो दराजमा

मलाई मनपर्ने

प्रिय किताब छ !

प्रत्येक दिन त्यसका पानाहरु खोल्छु

पाउँछु

हिजोका शब्दहरु फेरिएर नयाँ शब्दहरु टाँसीएका छन्

मानौँ त्यसको पातलो आवरणभित्र अटाएको छ सिङ्गो समुद्र

जहाँ शब्दका नयाँनयाँ छालहरु आउँछन्

त्यही एउटा किताब छ

जसका पृष्ठहरु भित्रबाट

एकाएक हराउँछन् शब्दहरु

र जसरी भरिन्छन् इनारहरु बर्षामा

त्यसरी नै भरिन्छन् किताबका रिक्त पानाहरु

प्रत्येक दिन त्यसका पानाहरु खोल्छु

हिजो दुखाएका शब्

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts