माझं आईचं पाळीव प्राणी's image
Marathi PoetryPoetry1 min read

माझं आईचं पाळीव प्राणी

Bhavika JoshiBhavika Joshi April 30, 2023
Share0 Bookmarks 14 Reads0 Likes

माझं आईचं पाळीव प्राणी,

माझ्या मनातला आणखी एक साथी,

तुझं असतं जीवन भर,

मला वाटतं एकटं आहेस कायमचं.

तुझ्यावर प्रेम आहे माझं,

तुझ्याशी बोलायला लागतं माझं हृदय,

तुझ्यासोबत समजणं सोपं आहे,

माझ्या जीवनात तू असा आनंद आहे.

तुझं आणि माझं एकाच,

हळूहळू जणांचं हास्य घडतं,

आणि ह्याच हास्यामध्ये आमचं बंधन गोडं झालं,

तुझं असतं माझं सर्वच क्षण.

तू माझं पाळीव प्राणी,

माझ्या जीवनात तुझं खूप मोठं स्थान आहे,

माझ्यासोबत तू अस नेहमी,

असं माझं विश्वास आहे.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts