Sukh ka sootra's image
Share0 Bookmarks 142 Reads1 Likes
Duniya ke kaam kar beshak, surat shabad me leen rahe 
Man mandir me isht dev base, chit dhyan sadaa lavleen rahe&nb

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts