वाटलं होत कधी तरी विसरेन मी तुला's image
Poetry2 min read

वाटलं होत कधी तरी विसरेन मी तुला

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske March 25, 2022
Share0 Bookmarks 53 Reads0 Likes

अशा सांजवेळी आठवणींची पाखरे 

गर्दी करतात मनःपटलावर सदोदित

भारावलेले ते क्षण निसटलेले कधीचे  

जीवघेणे सुंदर मनमोहक हवेहवेसे 


सारं काही अगदी जसंच्या तसंच पण ...

फक्त तू नाहीस यावेळी रुसण्यासाठी

सुख - दुःखात सोबत करण्यासाठी  

सात जन्माची सोबत न केल्याची खंतही


नकोसे ते जाळून किंवा पुरून टाकू

मुळासकट उपटून फेकू म्हटले तरी

वेड मन मानायलाच तयार नसत

गेलेली व्यक्ती नसते परतत कधी


तू नेहमी म्हणायचीस सांभाळ स्वतःला

आम्हा बायकांचा जन्म म्हणजे पाळीव प्राणी

खुंट्याला बांधलं तिंथं गपगुमान राहायचं

तुमचं बरं बुवा पटलं त ठीक नाही तर जय रामजी की


जाताना किती सहज म्हणालीस ग

आता तुझा -माझा मार्ग वेगळा रे

फार नको मनाला लावून घेऊस

रडवेली होऊन म्हणालीस सांभाळ स्वतःला 


आजही आठवत लख्ख सारं तू निघून जाताना

मी शिळा होऊन थिजलेलो स्तब्ध उभा होतो

किती तरी वेळ तसाच पाठमोरी आकृतीकडे पाहत

वाटलं होत कधी तरी विसरेन मी तुला कदाचित

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts