तुझा सहवास ..'s image
Poetry1 min read

तुझा सहवास ..

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske May 20, 2022
Share0 Bookmarks 72 Reads0 Likes

तुझा सहवास ..

आकर्षणाचं मोहोळ

जणू आनंदाची उधळणं

 

 

तुझा सहवास ..

प्रेमळ हवा- हवासा 

मस्त दिलखुलास

 

तुझा सहवास ..

असून अडचण

नसून खोळंबा

 

तुझा सहवास ..

एक अनुपम प्रवास

जगण्यातला श्वास

 

 

तुझा सहवास ..

स्वप्नात येणं - जाणं

जणू प्रितीलतेच बहरण

 

 

तुझा सहवास ..

जणू अत्तराचा सुगंध

मोर मनीचा बेधुंद

 

तुझा सहवास ..

अनाकलनीय संमोहन

जणू खडतर गिर्यारोहण

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts