माझे मत तुझे मत's image
Poetry1 min read

माझे मत तुझे मत

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 11, 2022
Share0 Bookmarks 23 Reads0 Likes

माझे मत तुझे मत

पंच्याहत्तरीत अवनत

लोकशाहीची ही गत

सांगा ना कोणी केली ?

 

 

माझे मत तुझे मत

एकच गत दोघांची

मानलं तर बहुमत

नाही तर तोहमत

 

माझे मत तुझे मत

त्रिशंकू होते फरफट

खेचाखेची नको म्हणून

दिलकी स्पष्ट बहुमत काय झालं ?

 

माझे मत तुझे मत

काय त्याला किंमत

जोवर नाही विधायक

सात्विक कायदेसंमत

 

 

माझे मत तुझे मत

कशासाठी पडते

कुठे घोडे नडते

मग विकासाचे

 

माझे मत तुझे मत

पोळ्याच्या बैलाची पत

किती गाजावाजा ,तमाशा

लोकशाहीचा राजा नाही दुमत 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts