चंद्रात आहे डाग तरी's image
Love PoetryPoetry1 min read

चंद्रात आहे डाग तरी

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske May 13, 2022
Share0 Bookmarks 20 Reads0 Likes

चंद्रात आहे डाग तरी

भाळल्या चांदण्या किती ?

लख्ख प्रकाशात उजळतो जरी

परावलंबीच ठरतो तो ही

 

चंद्रात आहे डाग तरी

त्याला का बरे अन कशाची

वाटतो चुमुकल्यांचा चांदोबा

सूर्य प्रकाशाचा तो तर ऐतोबा

 

चंद्रात आहे डाग तरी

अभिमानाने मिरवतो नभी

निर्लाज्जासारखं वागतो तो 

लागतेच ना ग्रहण त्यालाही

 

चंद्रात आहे डाग तरी

प्रियकर तो भाबडा वाटतो

संसार थाटतो मोडतो दरवेळी

स्वयं प्रकाशित नसतानाही 

 

चंद्रात आहे डाग तरी

तुजविण आकाशगंगा अधुरी

गृहीत धरतो ढगाआड लपतो

वाकोल्या दाखवून लुकछीपी खेळतो  

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts