देव! दूसरो कौन दीनको दयालु's image
1 min read

देव! दूसरो कौन दीनको दयालु

TulsidasTulsidas
0 Bookmarks 97 Reads0 Likes

देव! दूसरो कौन दीनको दयालु।
सीलनिधान सुजान-सिरोमनि,
सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु॥१॥
को समरथ सर्बग्य सकल प्रभु,
सिव-सनेह मानस-मरालु।
को साहिब किये मीत प्रीतिबस,
खग निसिचर कपि भील-भालु॥२॥
नाथ, हाथ माया-प्रपंच सब,
जीव-दोष-गुन-करम-कालु।
तुलसीदास भलो पोच रावरो,
नेकु निरखि कीजिये निहालु॥३॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts