રાધાનું નામ's image
1 min read

રાધાનું નામ

Suresh DalalSuresh Dalal
0 Bookmarks 218 Reads0 Likes

રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ!
સાંજ ને સવાર નિત નિંદા કરે છે ઘેલું ઘેલું રે ગોકુળિયું ગામ!

વણગૂંથ્યા કેશ ને અણઆંજી આંખડી
કે ખાલી બેડાંની કરે છે વાત
લોકો કરે છે શાને દિવસ ને રાત
એક મારા મોહનની પંચાત

વળી વળી નીરખે છે કુંજગલી:પૂછે છે,કેમ અલી ક્યાં ગઈ'તી આમ?
રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ!

કોણે મૂક્યું રે તારે અંબોડે ફૂલ?
એની પૂછી પૂછીને લિએ ગંધ
વહે અંતરની વાત એ તો આંખ્યુંની ભૂલ
જોકે હોઠોની પાંખડીઓ બંધ

મારે મોંએથી ચહે સાંભળવા સાહેલી માધવનું મધમીઠું નામ
રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts