ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ's image
1 min read

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ

Purandara DasaPurandara Dasa
0 Bookmarks 325 Reads0 Likes

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ
ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ

೧]
ಶರಧಿ ಬಂಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರುತಿಗೋ
ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನಿಗೋ
ಸರಸಿಜನಾಭ ಜನಾರ್ಧನ ಮೂರುತಿಗೋ
ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ ಪಟ್ಟಣವಾಸಗೋ

೨]
ಚಲುವ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಿಗರಾಯನಿಗೋ
ಕೆಳದಿ ಹೇಳುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಿಗೋ
ಇಳೆಯೋಳು ಪಂಢರಪುರ ವಿಠ್ಠಲೇಶಗೋ
ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಪೆಳೋ ಬದರಿನಾರಾಯಣಗೋ

೩]
ಮಲಯಜಗಂಧಿ ಬಿಂದುಮಾಧವರಾಯಗೋ
ಸುಲಭದೇವರ ದೇವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೋ
ಫಲದಾಯಕ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳದಾಯಕಗೋ
ಚೆಲುವೆ ನಾಚದೆ ಪೆಳೋ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಗೋ

೪]
ಶರಣಾಗತರ ಪೋರವ ಶಾರಂಗಪಾಣಿಗೋ
ವರಗಳನೀವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋ
ಕುರುಕುಲಾಂತಕ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲಗೋ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪೇಳೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಗೋ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts