रक्षा बंधन को दिन आयो's image
1 min read

रक्षा बंधन को दिन आयो

ParamanandadasParamanandadas
0 Bookmarks 49 Reads0 Likes

रक्षा बंधन को दिन आयो।
गर्गादि सब देव बुलाये लालहिं तिलक बनायो॥१॥
सब गुरुजन मिल देत असीस चिरंजीयो ब्रजरायो।
बाढो प्रताप नित या ढोटा को परमानंद जस गायो॥२॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts