ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਚਾਂ's image
1 min read

ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਚਾਂ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 78 Reads0 Likes


ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਛਾਂ
ਵੇਖਿਆ ਈ ਅਪਣਾ ਹਾਲ

ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਰੰਗਤ ਤੇਰੀ
ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
’ਵਾ ਨਾਲ਼ ਉੱਡਦੇ ਵਾਲ਼

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ

ਸਾਹਵਾਂ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਜਵਾਨੀ
ਲੈ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts