ਮੇਰੀ ਆਦਤ's image
1 min read

ਮੇਰੀ ਆਦਤ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 52 Reads0 Likes


ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆਂ
ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਮੈਂ
ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ
ਸਭ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਮੈਂ

ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ
ਫੇਰ ਨਾ ਓਹਤੋਂ ਹਟਦਾ ਮੈਂ
ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ
ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਟਦਾ ਮੈਂ

ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਮੈਂ
ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਤਕਿਆ
ਕੂਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts