ਕੁਝ ਕਰੋ's image
1 min read

ਕੁਝ ਕਰੋ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 51 Reads0 Likes


ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ਼
ਪੈਰੀਂ ਕੰਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਵਾਲ਼
ਜਤਨ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ, ਤੋੜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ਼
ਫੜ ਮੁਰਲੀ ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਕੱਢ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤਾਨ
ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts