ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਂ's image
1 min read

ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਂ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 70 Reads0 Likes

.
ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੱਪ ਪਏ ਛੂਕ ਦੇ
ਪਪਈਏ ਪਏ ਕੂਕਦੇ
ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉਹਲੇ ਨੰਗੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਨੇ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts