ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁਖੜੇ ਖ਼ਾਬ ਵਰਗੇ's image
1 min read

ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁਖੜੇ ਖ਼ਾਬ ਵਰਗੇ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 66 Reads0 Likes


ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁਖੜੇ ਖ਼ਾਬ ਵਰਗੇ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਈਂ ਯਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਬਰਾਂ ਦੀ
ਕਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਮਹਿਫ਼ਿਲਾਂ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਈਂ ਰਹੇ
ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਨੇ ਅਜਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
ਗਿਲੇ ਓਸ ਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੀ
ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts