ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ's image
1 min read

ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 84 Reads0 Likes


ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਉਹਲੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਦਸਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਇਕੋ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਨੇਂ
ਜੋ ਵੀ ਨੇਂ ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਨੇਂ
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇਂ
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts