श्याम मोसूँ ऐंडो डोलै हो's image
1 min read

श्याम मोसूँ ऐंडो डोलै हो

MirabaiMirabai
0 Bookmarks 65 Reads0 Likes

श्याम मोसूँ ऐंडो डोलै हो।

औरन सूँ खेलै धमार, म्हासूँ मुखहुँ न बोले हो॥

म्हारी गलियाँ ना फिरे वाके, आँगन डोलै हो।

म्हारी अँगुली ना छुए वाकी, बहियाँ मरोरै हो॥

म्हारो अँचरा ना छुए वाको, घूँघट खोलै हो।

'मीरा' को प्रभु साँवरो, रंग रसिया डोलै हो॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts