वाकल्या दिशा's image
1 min read

वाकल्या दिशा

Manik GodghateManik Godghate
0 Bookmarks 292 Reads0 Likes

वाकल्या दिशा फुलून स्‍निग्ध रंग सावळा,
या फुलांत या सुरांत चंद्र घालतो गळा

पावले अशी सलील नादती कुठून नाद,
मी क्षितिज वाहतो तरी जुळे न शब्द, गीतदु:ख एक पांगळे जशी तरूंत सावली,
या उरांत पेटलीस, का उन्हास काहिली

असे कसे सुने सुने मला उदास वाटते,
जशी उडून पाखरे नभांत चालली कुठे

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts