पाऊस कोसळे हा's image
1 min read

पाऊस कोसळे हा

Mangesh PadgaonkarMangesh Padgaonkar
0 Bookmarks 220 Reads0 Likes

पाऊस कोसळे हा
अंधारले दिसे
डोळे भरून आले
माझे असे कसे?
गेल्या बुडून वाटा
गेली बुडून राने
झाले उदास गाणे
माझे असे कसे?
या पावलांस लाटा
ओढून खोल नेती
हे प्राण ओढ घेती
माझे असे कसे?
का सांग याद येते?
एकांत हा सभोती
हे सूर डोह होती
माझे असे कसे?

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts