अब तेरी सरन आयो राम's image
1 min read

अब तेरी सरन आयो राम

Maluk DasMaluk Das
0 Bookmarks 93 Reads0 Likes

अब तेरी सरन आयो राम॥१॥
जबै सुनियो साधके मुख, पतित पावन नाम॥२॥
यही जान पुकार कीन्ही अति सतायो काम॥३॥
बिषयसेती भयो आजिज कह मलूक गुलाम॥४॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts