જલભીંજેલી's image
1 min read

જલભીંજેલી

Labhshankar ThakarLabhshankar Thakar
0 Bookmarks 79 Reads0 Likes

જલભીંજેલી
જોબનવંતી
લથબથ ધરતી
અંગઅંગથી
ટપકે છે કૈં
રૂપ મનોહર !
ને તડકાનો
ટુવાલ ધોળો
ફરી રહ્યો છે
ધીમે ધીમે.
યથા રાધિકા
જમુનાજલમાં
સ્નાન કરીને
પ્રસન્નતાથી
રૂપ-ટપકતા
પારસદેહે
વસન ફેરવે
ધીરે ધીરે.

જોઈ રહ્યો છે
પરમ રૂપના
ઘૂંટ ભરંતો
શું મુજ શ્યામલ
નેનન માંહે
છુપાઈ ને એ
કૃષ્ણ-કનૈયો?

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts