मो मन गिरिधर छबि पै अटक्यो's image
1 min read

मो मन गिरिधर छबि पै अटक्यो

KrishnadasKrishnadas
0 Bookmarks 1022 Reads0 Likes

मो मन गिरिधर छबि पै अटक्यो।
ललित त्रिभंग चाल पै चलि कै, चिबुक चारु गडि ठठक्यो॥
सजल स्याम घन बरन लीन ह्वै, फिर चित अनत न भटक्यो।
'कृष्णदास किए प्रान निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts