लाल गोपाल गुलाल हमारी's image
1 min read

लाल गोपाल गुलाल हमारी

KrishnadasKrishnadas
0 Bookmarks 102 Reads0 Likes

लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू।
बदन चन्द्रमा नैन चकोरी इन अन्तर जिन पारो जू ॥१॥
गावो राग बसन्त परस्पर अटपटे खेल निवारो जू।
कुमकुम रंग सों भरी पिचकारी तकि नैनन जिन मारो जू॥२॥
बंक विलोचन दुखमोचन लोचन भरि दृष्टि निहारो जू।
नागरी नायक सब सुख गायक कृष्णदास को तारो जू॥३॥

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts