பிறர்க்காக's image
1 min read

பிறர்க்காக

Kavimani Desigavinayagam PillaiKavimani Desigavinayagam Pillai
0 Bookmarks 233 Reads0 Likes

பிறர்க்காக உழைப்பவர் உயர்ந்தவர்
மன்னுயிர்க்காக உழைப்பவரே - இந்த
மாநிலத் தோங்கும் குலத்தினராம்
தன்னுயிர் போற்றித் திரிபவரே - என்றும்
தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தோர் அம்மா.

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts