उझकि झरोखे झाँकि परम नरम प्यारी's image
1 min read

उझकि झरोखे झाँकि परम नरम प्यारी

Kavi GangKavi Gang
0 Bookmarks 106 Reads0 Likes

उझकि झरोखे झाँकि परम नरम प्यारी ,
नेसुक देखाय मुख दूनो दुख दै गई ।
मुरि मुसकाय अब नेकु ना नजरि जोरै ,
चेटक सो डारि उर औरै बीज बै गई ।
कहै कवि गंग ऎसी देखी अनदेखी भली ,
पेखै न नजरि में बिहाल बाल कै गई ।
गाँसी ऎसी आँखिन सों आँसी आँसी कियो तन ,
फाँसी ऎसी लटनि लपेटि मन लै गई ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts