உறங்குகின்ற's image
1 min read

உறங்குகின்ற

KambarKambar
0 Bookmarks 358 Reads0 Likes

உறங்குகின்ற கும்பகன்ன உங்கள்மாய வாழ்வெல்லாம்
இறங்குகின்றது இன்றுகாண் எழுந்திராய் எழுந்திராய்
கறங்குபோல வில்பிடித்த காலதூதர் கையிலே
உறங்குவாய் உறங்குவாய் இனிக்கிடந்து உறங்குவாய்

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts