કાનુડો's image
1 min read

કાનુડો

DayaramDayaram
0 Bookmarks 78 Reads0 Likes

કાનુડો કામણગારો રે, સાહેલી, આ તો કાનુડો કામણગારો રે!
રંગે રૂડો ને રૂપાળો રે, સાહેલી, આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

રંગ રાતોરાતો મદમાતો, ને વાંસલડીમાં ગીતડાં ગાતો,
હે એનાં નેણાં કરે ચેનચાળો રે, સાહેલી, આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

ભરવાને ગઈ’તી પાણી રે એને પ્રેમપીડા ભરી આણી રે,
ઘેલી થઈ આવી શાણી રે, સાહેલી, આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

બેની તારે પાયે લાગું, વ્હાલા રે વિના ઘેલું રે લાગ્યું રે,
હે એને દયાના પ્રીતમ માંગું રે, સાહેલી, આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts