ਹਰ ਤਕੜੀ's image
1 min read

ਹਰ ਤਕੜੀ

Darshan Singh AwaraDarshan Singh Awara
0 Bookmarks 79 Reads0 Likes

ਹਰ ਤਕੜੀ ਉਲਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ,
ਹਰ ਪਾਲੀਸੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ।
ਹੈ ਪਾਪ ਇਕ ਦੀ ਮਾਹਸੂਮੀਅਤ,
ਇਕ ਦੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਅਖ ਵਿਚ ਕਾਮ ਮਚਲਦਾ ਏ,
ਸਾਫ਼ ਹਿਰਸ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੰਗੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੁੰਨੀ ਸਰਕੀ ਤਕ ਕੇ ਤੇ,
ਕਹਿੰਦੈ 'ਹਾ! ਔਰਤ ਨੰਗੀ ਹੈ'।
ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡ ਦੇ,
ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts