ਦਿਲ ਦੀਆਂ's image
1 min read

ਦਿਲ ਦੀਆਂ

Darshan Singh AwaraDarshan Singh Awara
0 Bookmarks 91 Reads0 Likes

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ।

ਛਲਕਦਾ ਪੀਣੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨਾ ਰਹੇ,
ਅਜ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਲਾ ਡਕਾ-ਡਕ ਭਰ ਲਵਾਂ ।

ਜ਼ਾਹਿਦਾ ! ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖ਼ੀਰ ਦਮ,
ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਲਵਾਂ।

ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਇਗੀ,
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਲਵਾਂ ?

ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲ,
ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਆਂ ਭਰ ਲਵਾਂ।

ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤੈ ਸੋਚਕੇ,
ਹਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰ ਲਵਾਂ।

ਢੇਰ ਚਿਰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ,
ਬੁਢੇ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲਵਾਂ।

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts