खेलत फाग दुहूँ तिय कौ's image
1 min read

खेलत फाग दुहूँ तिय कौ

Bihari LalBihari Lal
0 Bookmarks 93 Reads0 Likes

खेलत फाग दुहूँ तिय कौ मन राखिबै कौ कियौ दाँव नवीनौ
प्यार जनाय घरैंनु सौं लै, भरि मूँठि गुलाल दुहूँ दृग दीनौ
लोचन मीडै उतै उत बेसु, इतै मैं मनोरथ पूरन कीनौ
नागर नैंक नवोढ़ त्रिया, उर लाय चटाक दै चूँबन लीनौ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts