हरि-सिर बाँकी बिराजै's image
1 min read

हरि-सिर बाँकी बिराजै

Bhartendu HarishchandraBhartendu Harishchandra
0 Bookmarks 45 Reads0 Likes

हरि-सिर बाँकी बिराजै।
बाँको लाल जमुन तट ठाढ़ो बाँकी मुरली बाजै।
बाँकी चपला चमकि रही नभ बाँको बादल गाजै।
’हरीचंद’ राधा जू की छबि लखि रति मति गति भाजै॥

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts