ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਤਾਰੇ's image
1 min read

ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਤਾਰੇ

Ahmad RahiAhmad Rahi
0 Bookmarks 52 Reads0 Likes


ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਤਾਰੇ
ਸਹਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ

ਭੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ
ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦਿਆ ਰੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪਈ
ਗਹਿਰੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਤਾਰੇ…………

ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਉਂ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਉਂ
ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਤਾਰੇ
ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਤਾਰੇ……

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts