गंगा सा वरदान बनो's image
Poetry1 min read

गंगा सा वरदान बनो

Mahendra Veer Vikram SinghMahendra Veer Vikram Singh February 18, 2022
Share0 Bookmarks 50 Reads0 Likes
मैं भागीरथ सा तपी बनूँ
तुम गंगा सा वरदान बनो। 

मैं केश जटा शिव बन जाऊँ
तुम निर्मल प्रलय प्रवाह बनो। 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts