म अनि मेरो भावना's image
Nepali PoetryPoetry1 min read

म अनि मेरो भावना

sushil adhikarisushil adhikari November 6, 2021
Share1 Bookmarks 88 Reads1 Likes
म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु
तिम्रो कुनै ठेगाना छ भने भनिदेऊ न

यसरी हर् दिन् सपनी मा भेट्छौ
तिम्रो कुनै रूप छ भने देखाई देऊ न

अब त तिमीलाई चाहन थालेको छु
यसको पनि कुनै सजायँ छ भने सुनाइ देऊ न

भन्छौ त मरि जान्छु म तिमी बीना नै
तर मेरो चिहानमा आउनेछौ तिमी यो भनिदेऊ।
#म_अनि_मेरो_भावना

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts