तेरी खूबसूरती's image
Love PoetryPoetry1 min read

तेरी खूबसूरती

Sanjay LadeSanjay Lade February 8, 2022
Share0 Bookmarks 87 Reads2 Likes

करीब आये तो लिखूँ, दिल को लुभाये तो लिखू

तेरी खूबसूरती अगर मेरे नसीब आये तो लिखू

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts