एक पूरा वादा … ना हो इश्क़ अधूरा ...'s image
Love PoetryPoetry1 min read

एक पूरा वादा … ना हो इश्क़ अधूरा ...

SajidaKJSajidaKJ March 8, 2022
Share1 Bookmarks 65 Reads1 Likes

एक पूरा वादा … ना हो इश्क़ अधूरा 


एक पक्का इरादा … खुशहाल जीवन सारा 


#साजिदा

@HindiPoemz 

#SajjShayeri 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts