आधे अधूरे's image
Share0 Bookmarks 11 Reads0 Likes

आधे अधूरे ख़्वाब

आधी अधूरी ख्वाहिशें

आधे अधूरे जज़्बात

आधी अधूरी आजमाईशें


आधे अधूरे लफ़्ज़

आधी अधूरी शिकायतें

आधे अधूरे एहसास

आधी अधूरी रिवायतें


आधे अधूरे साथ

आधी अधूरी मुलाकातें

आधे अधूरे वादें

आधी अधूरी बातें


आधे अधूरे हम

आधी अधूरी ज़िंदगी

आधे अधूरे भाव

आधी अधूरी बंदगी

आधी अधूरी बंदगी

✍️✍️

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts